Interview met Jacob Dikken

 

“Je kunt beter 1000 gulden investeren in De Keien, dan 1000 gulden in advertenties om Uden te promoten”. 

Dit is de meest opmerkelijke uitspraak van burgemeester Schampers uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. De reden hiervoor was toen, dat leden van de atletiekvereniging bij de uitoefening van hun sport-onderdeel op vele plaatsen in Nederland, maar ook daarbuiten kwamen en daar goede prestaties lieten zien. "Je kunt geen betere Uden-promotie bedenken" was dan ook een veel gehoorde uitspraak van personen die nauw bij de Keien betrokken waren. De NOS kwam vaak opnames maken voor de televisie, waardoor landelijke bekendheid ontstond.

Aan het woord is Jacob Dikken, medeoprichter van De Keien en nog altijd betrokken bij het wel en wee van deze mooie atletiekvereniging. Onderstaand wordt een actueel beeld gegeven van de gedachten van Jacob aan de hand van een interview wat in maart 2022 heeft plaatsgevonden.

Historie

Jacob Dikken is 10 jaar trainer geweest, vanaf de oprichting van de vereniging. Hierbij zijn alle onderdelen aan bod gekomen die van toepassing waren bij de atletieksport. Daarna heeft hij diverse functies vervuld bij de Keien. Wedstrijdleider, Scheidsrechter, Starter, Jury tijd, Jury algemeen, Windmetercontroleur en Docent microfonist.

Hiernaast heeft hij bij de Atletiek Unie, vroeger genaamd de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie afgekort als K.N.A.U., veel positieve invloed gehad. Hier heeft hij diverse cursussen ontwikkeld en beschreven die later gebruikt zijn bij de opleiding van functionarissen. Hij kan dan ook uit ervaring spreken als onderdelen aan bod komen. “Ik kan echter niet meer alle reglementswijzigingen bijhouden die jaarlijks doorgevoerd worden op alle onderdelen".

Actueel

Ik ben ook in de huidige tijd nog belangstellend over de (sport-)prestaties die geleverd worden door de (wedstrijd-)atleten. Omdat ik wat minder belangstelling heb voor de digitale informatiemogelijkheden, neem ik de wedstrijdkalender voor 2022 die jullie mij schetsen, over en zal zeker bij enkele wedstrijden aanwezig zijn als toeschouwer.

Het is jammer, dat er meer nadruk lijkt te liggen op (recreatieve) looponderdelen, terwijl juist de meetbare technische onderdelen bij het publiek tot de verbeelding spreken. Waar in het verleden de sprintnummers 100 tot 800 meter, naast hoogspringen, discuswerpen, middellange afstand en veldlopen geleid hebben tot internationale prestaties, is er momenteel kennelijk minder sprake van ontluikend talent wat ‘nog tot ontwikkeling gebracht moet worden’.

Toekomst

Door goede trainers te behouden en op te leiden, kunnen de talenten die ook bij de Keien Atletiek aanwezig zijn, tot bloei gebracht worden. Hierdoor gaat ook de vereniging op nationaal prestatie-niveau weer meetellen.

 

 

 

Meer artikelen...

 1. Wolbert Fysio
 2. Diëtistenpraktijk Uden
 3. Mannen- en vrouwenploeg promoveren op sensationele wijze naar 2e divisie!
 4. Kim Janssen rent alle provincies af
 5. Afscheid Tiny
 6. Mannen en vrouwen senioren ploegen naar promotiewedstrijd 2e/3e divisie
 7. Diëtistenpraktijk Uden informeert over voeding
 8. TE gekke 50
 9. Opgeven is geen optie
 10. Interview Patricia van Zutphen
 11. Passie - Plezier - Prestatie! Wat betekent dit voor Mark van Tiel
 12. Passie - Plezier - Prestatie! Wat betekent dit voor Arie van Grunsven
 13. Passie, Plezier & Prestatie – Wat betekent dit voor Anita Goorts
 14. Passie, Plezier en Prestatie - Aron Koning
 15. Passie, plezier en prestatie - Diny Boogerd
 16. Passie, Plezier en Prestatie - Rob Jansen aan het woord
 17. Wat betekent Passie, Plezier en Prestatie voor Jan Raijmakers
 18. Passie, plezier en prestatie… wat betekent dit voor Toon Vissers
 19. Passie, plezier en prestatie: wat betekent dit voor Annelieke van der Linden?
 20. Passie, plezier en prestatie: wat betekent dit voor Maarten van Gemert?
 21. Passie, plezier en prestatie: wat betekent dit voor Maria van Summeren?
 22. Passie, plezier en prestatie: wat betekent dit voor Rudolf Willems?
 23. Passie, plezier en prestatie… wat betekent dit voor Albert van der Rijt
 24. Passie plezier en prestatie - Tiny Raijmakers
 25. Passie, plezier en prestatie - Twan Opheij
 26. Passie, plezier en prestatie - Sjoukje van den Boom
 27. Passie, plezier en prestatie Miep
 28. Passie, Plezier & Prestatie volgens Ans Nabuurs
 29. Passie, plezier en prestatie Marc en Peter
 30. Passie, Plezier & Prestatie volgens John Klerkx
 31. Passie, plezier en prestatie Marlijn
 32. Passie, plezier en prestatie volgens Monique
April 2024
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30