Praat mee over de Toekomst van de Keien

De afgelopen jaren hebben we als vereniging met veel veranderingen te maken gehad. Naast een sterke daling van ons ledenbestand, zijn ook een aantal belangrijke (landelijke) ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. De belangrijkste vragen zijn; Welke richting gaan we op als de Keien? Wat voor vereniging willen we zijn over 5 jaar? Verschillende scenario’s zijn mogelijk. We hebben dat in de laatste Algemene Ledenvergadering het project “Toekomst van de Keien“ genoemd.

In april hebben we daar samen met een aantal trainers, bestuurders, coördinatoren en leden een eerste bijeenkomst over gehad. Dit onder begeleiding van een externe adviseur vanuit NOC/NSF. Er is toen als het ware een foto gemaakt van de vereniging, van de sterke en de zwakke punten en wat volgens iedereen noodzakelijk zou zijn.

De eindconclusie van deze bijeenkomst was dat er binnen de vereniging verschillende beelden bestaan over de toekomst. Dat er veel energie en betrokkenheid in de vereniging zit en dat er uiteenlopende opvattingen zijn over waar het naar toe zou moeten gaan. De conclusie was dat het nodig is om daarin een helderder keuze te maken die door iedereen gedragen wordt.

Vervolgtraject – Toekomst van de Keien

De eerste stap is nu dat jij als lid aangeeft wat jij zelf belangrijk vindt. Wat is jouw beeld van de Keien? Wat gaat goed, wat kan beter?

Daarom organiseren we op 14 september a.s. een ledenavond voor alle leden en ouders/verzorgers van onze vereniging om eens met elkaar te praten over de toekomst van De Keien. Hierbij krijgen we hulp in de vorm van een professioneel procesbegeleider in de sport, Walter van der Mast. Hij zal deze bijeenkomst begeleiden.

Wij vinden het heel belangrijk dat ook jij daarbij jouw zegje doet en nodigen je van harte, maar wel dringend, uit om ook aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. Wij gaan er daarom vanuit dat ook jij aanwezig zult zijn bij deze leden bijeenkomst zodat we samen kunnen nadenken over de toekomst van onze vereniging.

Dus zet in je agenda:
Bijeenkomst – Toekomst van de Keien
14 september 202220.00 uur tot 22.00 uur
In de kantine van de Keien

We zien je graag de 14e september!

Nieuwtje melden

Heb jij nieuws wat zeker niet mag ontbreken in ons overzicht? Stuur dan een mailtje met de tekst en eventuele foto’s naar nieuws@dekeienatletiek.nl. En wie weet verschijnt jouw bericht wel op onze site.