Ledenbijeenkomst over de Toekomst van de Keien

Liefst 89 betrokken leden waren op woensdagavond 14 september j.l. naar het Keienpaviljoen gekomen om hun ideeën te geven over de richting die de keien kan volgen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

De leiding van de avond was in handen van Walter van der Mast, procesbegeleider met veel ervaring in de sport, die vanuit het NOC/NSF ondersteuning biedt aan verenigingen. Het was een inspirerende avond met een zeer actieve bijdrage van de leden. Belangrijke zaken/aandachtspunten werden benoemd die van belang zijn bij het ondernemen van verdere acties om tot een toekomstbestendige vereniging te komen.

Binnenkort zullen wij de inhoudelijke uitkomsten en aanbevelingen van deze avond en de vervolgstappen middels mail, nieuwsbrief en site met u delen. Wij waren erg verheugd over de grote opkomst en inbreng op de ledenbijeenkomst waarvoor hartelijk dank, maar ook de inbreng die wij ontvangen middels de mail stellen wij erg op prijs.

Nieuwtje melden

Heb jij nieuws wat zeker niet mag ontbreken in ons overzicht? Stuur dan een mailtje met de tekst en eventuele foto’s naar nieuws@dekeienatletiek.nl. En wie weet verschijnt jouw bericht wel op onze site.