Corona protocol

Update 21-01-2021

Tijdens de persconferentie heeft het kabinet bekend gemaakt dat de ontwikkelingen rond het coronavirus het nodig maken om de eerder afgekondigde harde lockdown in te laten gaan. Dat betekent dat we ook in de sport het aantal contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk moeten zien te beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden.

Iedereen moet met ingang van aanstaande zaterdag 23 januari vanaf 21:00 uur 's avonds tot 04:30 uur 's ochtends binnen blijven
De avondklok gaat dan in.
 
Dit betekent dat de trainingen ruimschoots vóór 20:30 uur afgelopen moeten zijn zodat alle betrokkenen (atleten, trainers, ouders, beheerder etc) voor het ingaan van de avondklok thuis kunnen zijn. 
 
Ook hardlopen in de buitenruimte is niet toegestaan na 21:00 uur. 
 
Harde lockdown  tot en met 9 februari a.s.
 
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/avondklok 
 

Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Uden

 

Update: versie 14 januari 2021

 

Om het sporten en bewegen in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met elkaar vorm te geven, hanteert de gemeente Uden spelregels. Deze spelregels leggen we hieronder per doelgroep uit. In ieder geval gelden deze 5 algemene regels voor iedereen:

 

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 

 1. Het advies is om geen risico’s op te zoeken waardoor u bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). Als u tot een risicogroep behoort dan adviseren we om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden en niet samen te sporten;

 

 1. De spelregels voor sport- en beweegaanbieders gelden voor sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders, evenals partijen die zich richten op recreatieve, sportieve activiteiten, zoals dansverenigingen, scouting, paardrijden, biljarten en denksporten zoals schaken en kaarten;

 

 1. In publieke binnenruimtes is het verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden;

 

 1. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes, uitsluiten van deelname tot het zelfs weer sluiten van de accommodatie;

 

1) Spelregels voor sporten in de openbare ruimte

 

 • Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen buiten sporten. Voor hen gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet;
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen buiten sporten. Individueel sporten heeft de voorkeur, al mag er met maximaal twee personen samen worden gesport (excl. trainer/instructeur). Daarbij geldt uiteraard dat de 1,5 meter onderlinge afstand verplicht is. Op hetzelfde terrein mogen meerdere individuele sporters en groepjes van maximaal twee personen aanwezig zijn. De afstand tussen de individuen en tweetallen dient tenminste 1,5e meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan één tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal bewegen, mits tenminste 1,5 afstand van het tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle tweetallen in één keer mag niet;
 • Personen die tot één huishouden behoren mogen samen sporten, dus ook als zij met meer dan 2 personen zijn;
 • Partijen, anders dan de buitensportverenigingen, die activiteiten naar buiten willen verplaatsen, moeten goed kijken naar de mogelijkheden:
  • Als een partij gebruik wil maken van de faciliteiten van een buitensportvereniging legt deze zelf contact met deze partij. De buitensportvereniging geeft zelf aan of daar mogelijkheden voor zijn;
  • Partijen die in de openbare buitenruimte of op een privaat buitenterrein willen sporten, verzoeken we nadrukkelijk een rustige plek te zoeken en andere gebruikers te respecteren;

 

2) Spelregels voor buitensportaccommodaties

 

 • Kinderen t/m 17 jaar mogen in teamverband sporten. Voor hen gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet;
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat groepslessen en teamtrainingen niet zijn toegestaan. Zij mogen wel individueel of in groepjes van max. 2 personen (excl. trainer/instructeur) sporten en uitsluitend met 1,5 meter onderlinge afstand;
 • Er mogen meerdere groepjes van max. 2 personen naast elkaar sporten. Daarbij geldt wel dat de tweetallen qua samenstelling gedurende de training niet mogen veranderen en dat er een duidelijke afbakening moet zijn tussen de groepjes. De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan één tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van het tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle tweetallen in één keer mag niet;
 • Volwassenen die niet aan het sporten zijn maar wel noodzakelijk op het terrein aanwezig zijn, zoals trainers en vrijwilligers, moeten onderling 1,5 meter afstand houden;
 • Op de 1,5 meter onderlinge afstand mag enkel een uitzondering gemaakt worden als dit noodzakelijk is, zoals bij een gehandicapt persoon of bij andere veiligheidsoverwegingen. Het contact moet dan wel van korte duur zijn;
 • Enkel trainingen zijn toegestaan. De competitie ligt stil en ook toernooien mogen niet plaatsvinden. Voor kinderen t/m 17 jaar geldt dat zij wel onderlinge wedstrijden binnen de eigen club mogen spelen;
 • Na afloop van de training moeten de sporters zo snel als mogelijk de accommodatie verlaten;
 • Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers) zijn niet toegestaan op de accommodatie. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een mentale of fysieke beperking, mogen wel worden toegelaten;
 • Het is verplicht om binnen de vereniging één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) aan te stellen en ervoor te zorgen dat altijd één van hen herkenbaar aanwezig is bij activiteiten op de locatie. Deze rol mag door trainers vervuld worden;
 • Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten;
 • Als het noodzakelijk is om via een algemene, publieke binnenruimte het sportterrein te betreden dan is het verplicht om in deze binnenruimte een mondkapje te dragen;
 • Houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de sportlocatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten of te laten wachten voorafgaand;
 • Zorg dat EHBO-materialen en een eventueel aanwezige AED altijd beschikbaar zijn en niet achter slot en grendel zitten;
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden;
 • Sportkantines en daarbij behorende terrassen bij sport- en fitnessgelegenheden zijn gesloten. Dit gaat om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen en sportvelden;
 • Iedere sport- en beweegaanbieder dient één verantwoordelijke aan te stellen die op de hoogte is van zowel landelijke als gemeentelijke regels en richtlijnen evenals de protocollen vanuit de sportbond/NOC*NSF. Deze persoon moet deze informatie binnen de eigen organisatie verspreiden. Deze persoon is tevens contactpersoon voor de gemeente bij algemene vragen en handhavingsaspecten. U moet de naam van deze persoon, inclusief emailadres en telefoonnummer, bekend maken bij Maud van de Weem (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);
 • Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van de spelregels.

 

3) Spelregels voor (gemeentelijke) binnensportaccommodaties

 

 • Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, zijn gesloten voor sportactiviteiten tot en met 9 februari 2021. Dit geldt ook voor de zwembaden;
 • Binnensportverenigingen mogen hun activiteiten naar buiten verplaatsen. Daar gelden wel de voorwaarden voor zoals benoemd bij punt 1.

 

4) Spelregels voor commerciële sportaanbieders/ondernemers

 

 • Fitnesscentra en sportscholen blijven gesloten tot en met 9 februari 2021;
 • Zwembaden zijn eveneens gesloten, ook voor zwemlessen. zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn wel geopend. Wel dient u daar 1,5e meter onderlinge afstand te houden, ook in het water;
 • Als een organisatie beschikt over een eigen privéterrein, zoals een weiland of parkeerplaats, mogen zij dat benutten om te sporten. Daarbij gelden wel de voorwaarden zoals opgenomen voor de buitensportaccommodaties (zie punt 2);
 • In de openbare buitenruimte mogen bootcamp-, kickboks-, yogacursussen of andere sportieve activiteiten worden aangeboden. Daar gelden wel de voorwaarden voor, zie punt 1.

 

5) Spelregels voor onderwijs en kinderopvang

 

 • Basisscholen en kinderopvangorganisaties die open zijn als noodlocatie mogen gebruik maken van de (openbare) buitenruimte om te sporten met de leerlingen. Het heeft de voorkeur om daarvoor het eigen speelplein te gebruiken;
 • Inpandige speellokalen die in eigendom van de school of kinderopvang zelf zijn mogen net als andere binnensportaccommodaties niet gebruikt worden;
 • Begeleiders, docenten en buurtsportcoaches die het bewegingsonderwijs verzorgen moeten 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere volwassenen;
 • Scholen en kinderopvangorganisaties bepalen zelf hoe ze de beweegmomenten inzetten. Met betrekking tot de inzet van buurtsportcoaches is het uitgangspunt om dezelfde contactmomenten te hanteren als voor de coronacrisis. Concrete afstemming hierover moet gezocht worden met Mariëlle Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Januari 2021
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31