Corona protocol

Atletiek in de 1,5 meter samenleving per 16 maart

In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor atleten, ouders/verzorgers & toeschouwers, trainers, begeleiders & vrijwilligers en voor bestuurs-/commissieleden en beheerders van sportaccommodaties.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

• Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.bent

• In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houd hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact  van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

• Houd altijd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzonderingen op de 1,5 meter staan hieronder vermeld).

• Vermijd drukte.

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.

• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportaccommodatie.

• Schud geen handen.

• Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie, bijvoorbeeld het toilet.

Voor meer info: Protocol Verantwoorde Atletieksport

Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Uden

Update: versie 16 maart 2021

1) Spelregels voor sporten in de openbare ruimte

 Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen buiten sporten, alleen of onder begeleiding van een trainer/instructeur. Voor hen gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand. Wel mogen ouders/verzorgers bij een georganiseerde activiteit (vb. vanuit de vereniging) niet blijven kijken. Zij mogen hun kind(eren) enkel komen brengen en halen;


 Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan vier personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet;


 Volwassenen vanaf 18 jaar mogen in de openbare ruimte sporten. Individueel sporten heeft de voorkeur, al mag er met maximaal vier personen samen worden gesport (excl. trainer/instructeur). Daarbij gelden wel enkele voorwaarden:


o Het houden van tenminste 1,5 meter onderlinge afstand is verplicht.


o Op hetzelfde terrein mogen meerdere individuele sporters en groepjes van maximaal vier personen aanwezig zijn. De afstand tussen de individuen en groepjes dient tenminste 1,5e meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.


o Om instructie te geven aan een groepje mag een trainer van groepje naar groepje bewegen, mits tenminste 1,5 afstand van het groepje wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle groepjes in één keer mag niet.


o Voor 18 tot en met 26-jarigen geldt dat zij niet in teamverband mogen sporten in de openbare ruimte. Zij mogen dit wel op buitenterreinen bij sportaccommodaties die beheerd worden door een sportvereniging of commerciële sportaanbieder zoals een sportschool.

 Personen die tot één huishouden behoren mogen samen sporten, dus ook als zij met meer dan vier personen zijn;


 Partijen, anders dan de buitensportverenigingen, die activiteiten naar buiten willen verplaatsen, moeten goed kijken naar de mogelijkheden:


o Als een partij gebruik wil maken van de faciliteiten van een buitensportvereniging legt deze zelf contact met deze partij. De buitensportvereniging geeft zelf aan of daar mogelijkheden voor zijn;


o Partijen die in de openbare buitenruimte of op een privaat buitenterrein willen sporten, verzoeken we nadrukkelijk een rustige plek te zoeken en andere gebruikers te respecteren;

2) Spelregels voor buitensportaccommodaties/ het  Keien stadion:

  Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar mogen in teamverband sporten. Voor hen gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;


 Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan vier personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet;


 Voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt dat groepslessen en teamtrainingen niet zijn toegestaan. Zij mogen wel individueel of in een samenstelling van max. 4 personen (excl. trainer/instructeur) sporten. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:


o Het houden van tenminste 1,5 meter onderlinge afstand is verplicht.


o Op hetzelfde terrein mogen meerdere individuele sporters en groepjes van maximaal vier personen aanwezig zijn. De afstand tussen de individuen en groepjes dient tenminste 1,5e meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.


o Om instructie te geven mag een trainer van groepje naar groepje bewegen, mits tenminste 1,5 afstand van het groepje wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle groepjes in één keer mag niet.


 Volwassenen die niet aan het sporten zijn maar wel noodzakelijk op het terrein aanwezig zijn, zoals trainers en vrijwilligers, moeten onderling 1,5 meter afstand houden;


 Op de 1,5 meter onderlinge afstand mag enkel een uitzondering gemaakt worden als dit noodzakelijk is, zoals bij een gehandicapt persoon of bij andere veiligheidsoverwegingen. Het contact moet dan wel van korte duur zijn;


 Enkel trainingen zijn toegestaan. De competitie ligt stil en ook toernooien mogen niet plaatsvinden. Voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar geldt dat zij wel onderlinge wedstrijden binnen de eigen club mogen spelen;


 Na afloop van de training moeten de sporters zo snel als mogelijk de accommodatie verlaten;

 Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers) zijn niet toegestaan op de accommodatie. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een mentale of fysieke beperking, mogen wel worden toegelaten;


 Het is verplicht om binnen de vereniging één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) aan te stellen en ervoor te zorgen dat altijd één van hen herkenbaar aanwezig is bij activiteiten op de locatie. Deze rol mag door trainers vervuld worden;


 Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten;


 Als het noodzakelijk is om via een algemene, publieke binnenruimte het sportterrein te betreden dan is het verplicht om in deze binnenruimte een mondkapje te dragen;


 Houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de sportlocatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten of te laten wachten voorafgaand;

 Zorg dat EHBO-materialen en een eventueel aanwezige AED altijd beschikbaar zijn en niet achter slot en grendel zitten;


 Douches en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden;


 Sportkantines en daarbij behorende terrassen bij sport- en fitnessgelegenheden zijn gesloten. Dit gaat om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen en sportvelden;


 Iedere sport- en beweegaanbieder dient één verantwoordelijke aan te stellen die op de hoogte is van zowel landelijke als gemeentelijke regels en richtlijnen evenals de protocollen vanuit de sportbond/NOC*NSF. Deze persoon moet deze informatie binnen de eigen organisatie verspreiden. Deze persoon is tevens contactpersoon voor de gemeente bij algemene vragen en handhavingsaspecten. U moet de naam van deze persoon, inclusief emailadres en telefoonnummer, bekend maken bij Maud van de Weem (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);


 Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van de spelregels.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

April 2021
Z M D W D V Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30